Fullbokat!

Seminarium "Inkluderande finansiering" fredagen den 27 april, är fulltecknad. Om du vill stå på väntelista vänligen skicka ett mejl till asa.finth@vinnova.se

 

 

 

 

 


Vinnova 101 58 Stockholm • Tel: 08-473 30 00 • E-post: vinnova@vinnova.se • På webben: www.vinnova.se