Klicka här för att visa meddelandet i webbläsaren

 

 

 

 

  

 

Ny utlysning från Vinnova

Beslutsstöd för hälsa, vård och omsorg med hjälp av artificiell intelligens

Blixtsnabb och träffsäker diagnos med förslag på individanpassad behandling – med dagens digitala tekniker finns möjligheter att bygga verktyg för beslutsstöd som vilar på en större mängd data än någon läkare skulle kunna ackumulera under ett yrkesliv.

Vill du vara med och förbättra hälsa, vård och omsorg i Sverige genom att utveckla ett beslutsstöd med hjälp av artificiell intelligens (AI)? Då kan den här utlysningen vara något för dig!

Målet med utlysningen är att intelligenta och konkurrenskraftiga beslutsstöd, framtagna med hjälp av AI, utvecklas och implementeras till nytta för patienter och brukare. Beslutsstöden ska kunna bidra till ekonomiskt värde genom förbättrad hälsa eller effektivisering av vård och omsorg.

Vinnova vill även bidra till att små och medelstora företag och forskare verksamma inom AI-området ska upptäcka potentialen för AI inom hälsa, vård och omsorg och att detta ska leda till nya samarbeten. Målet är att dessa samarbeten ska resultera i nya produkter och därmed bidra till att öka Sveriges konkurrenskraft internationellt inom området.

En budget på 20 miljoner kronor är avsatt för utlysningen som kommer att vara öppen så länge medel finns kvar att söka, dock senast till oktober 2017.

Bedömning av ansökningar kommer att göras vid flera olika tillfällen under 2016 och 2017.

Utlysningen öppnar den 13 oktober men redan nu kan du läsa mer på Vinnovas webbplats. 

 

 

Mer information

Utlysningen öppnar den 13 oktober

Sista ansökningsdag för första bedömningstillfället är den 10 november kl. 14.00.

 

 

Ytterligare information

Linda Swirtun
Vinnova
Tel: 08-473 3139

Jenni Ann Asplund
Vinnova
Tel: 08-473 3245

 

 

Fler utlysningar

Utmaningsdriven innovation - framtidens hälsa och sjukvård

 

 

 

 

 


Vinnova 101 58 Stockholm • Tel: 08-473 30 00 • E-post: vinnova@vinnova.se • På webben: www.vinnova.se