Klicka här för att visa meddelandet i webbläsaren

 

 

 

  

 

Ny utlysning från Vinnova

Artificiell intelligens för bättre hälsa

Intresserade av att bidra till att förbättra den svenska folkhälsan, vården eller omsorgen med hjälp av artificiell intelligens? Då kan den här utlysningen vara något för er!

Målet med utlysningen är att med hjälp av artificiell intelligens (AI) skapa lösningar som möjliggör prevention av ohälsa, tidigare och säkrare diagnostik, bättre behandlingar och effektivare processer, till nytta för Sveriges invånare och näringsliv.

Utlysningen riktar sig till konstellationer av minst två parter med olika expertis – artificiell intelligens samt hälsa, vård eller omsorg. Minst en behovsägare ska ingå i projektet. Vinnova ser gärna nya branschöverskridande samarbeten och att experter på AI verksamma inom andra branscher tillvaratar och förverkligar potentialen för AI inom hälsa, vård och omsorg.

Projekten ska kunna bidra till ekonomiskt värde antingen genom att de resulterar i nya produkter och tjänster som kommersialiseras eller genom till exempel förbättrad hälsa eller effektivisering av vård eller omsorg. Därför bör lösningen vara skalbar och möjlig att implementera under projekttiden.

20 miljoner kronor är avsatt för utlysningen som kommer att vara öppen så länge det finns bidrag kvar att söka, dock senast till mars 2018.

Nej tack, jag vill inte ha fler utskick från Vinnova

 

 

 

Viktiga datum

Utlysningen öppnar den 14 juni

Sista ansökningsdag för första bedömningstillfället är den 20 september kl. 14.00.

 

 

Ytterligare information

Linda Swirtun
Vinnova

Emelie Falk
Vinnova

 

 

 

 

 


Vinnova 101 58 Stockholm • Tel: 08-473 30 00 • E-post: vinnova@vinnova.se • På webben: www.vinnova.se