Klicka här för att visa meddelandet i webbläsaren

 

 

 

 

  

 

Välkommen på informationsmöte om ny utlysning!

Utmaningsdriven innovation – Agenda 2030 som drivkraft för innovation

Har du nya idéer som kan bidra till att nå de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030? Vill du i bred samverkan utveckla nya lösningar med internationell lyskraft? Då är detta möte rätt för dig.
 
Under mötet informerar vi bland annat om:

  • syftet med utlysningen
  • vad du kan söka för
  • hur du ansöker
  • hur bedömningsprocessen går till.

Dessutom kommer representanter från tidigare projekt inom Utmaningsdriven innovation att berätta om sina erfarenheter. Du kommer även att få möjlighet att ställa frågor.

Inom Utmaningsdriven innovation stödjer vi förslag som har identifierat en samhällsutmaning som kan lösas genom innovationer och bred samverkan mellan till exempel industri, forskning, offentlig verksamhet och civilsamhälle. De lösningar som utvecklas ska på ett tydligt sätt bidra till ett eller flera av de 17 globala målen i Agenda 2030. Projekt kan till exempel fokusera på allt ifrån klimatförändringar och hälsoutmaningar till jämställdhet. 

Utmaningsdriven innovation stödjer projekt i tre olika steg. Denna utlysning avser steg 1. Utlysningen är öppen från 1 november till 25 januari.

Varmt välkommen!

Mötet webbsänds på Vinnovas webbplats, www.vinnova.se/om-oss/webb-tv/ och finns även tillgängligt efteråt. Under mötet kan du ställa frågor via twitter #VIudi

 

 

 

Praktisk information

När Torsdag den 9 november, kl. 09.00-11.00, kaffe och smörgås serveras från 8.30
Var Vinnova, Mäster Samuelsgatan 56, 4 tr, Stockholm (hitta hit)
Hur Anmäl dig senast tisdag den 7 november

 

 

Mer information

Adrian Solitander
Sofia Norberg

Om Utmaningsdriven innovation

Om Utmaningsdriven innovation

Om Agenda 2030

Målen i Agenda 2030

Regeringens arbete med Agenda 2030

 

 

 

 

 

 

 

 


Vinnova 101 58 Stockholm • Tel: 08-473 30 00 • E-post: vinnova@vinnova.se • På webben: www.vinnova.se