Klicka här för att visa meddelandet i webbläsaren

 

 

 

  

 

Välkommen till seminarium den 27 april:

Inkluderande finansiering

Välkommen till lansering av ett redskap för inkluderande finansiering av forskning och innovation.

Uppdraget för många finansiärer av forskning och innovation är att bidra till förståelsen och lösningen av olika samhällsutmaningar. Dessa utmaningar är ofta så komplexa att det krävs en mångfald av perspektiv och metoder för att ta sig an dem.

I projektet Inkluderande finansiering utvecklar fyra finansiärer (Energimyndigheten, Formas, Forte och Vinnova) och organisationen Humsamverkan redskap för att nå de målgrupper som behövs, oavsett vilka vetenskapsområden, samhällssektorer eller typer av organisationer de verkar inom.

Den 27 april lanserar projektet sitt första nätbaserade redskap. Humsamverkan lanserar även en webbplats om samverkan mellan högskola och samhälle, med fokus på humaniora och samhällsvetenskap. 

 Program

09.30 Registrering och kaffe
10.00 Varför inkluderande finansiering?
10.35 Vårt första processtöd
10.55 Ny webbplats för samverkan och innovation
11.10 Hur går vi vidare
11.30 Mingel

Välkommen!

 

 

Praktisk information

När: Fredagen den 27 april kl 10.00-12.00 (kaffe och registrering från kl 09.30) 
Var: Vinnova, Mäster Samuelsgatan 56, 4 tr i Stockholm (hitta hit)
Hur: Anmälan senast den 24 april.

 

 

Kontakt

Jan Sandred

Vinnova

 

 

 

 

 


Vinnova 101 58 Stockholm • Tel: 08-473 30 00 • E-post: vinnova@vinnova.se • På webben: www.vinnova.se