Klicka här för att visa meddelandet i webbläsaren

 

 

 

  

 

Horisont 2020 informationsmöten

Europa i en föränderlig värld - Inkluderande, innovativa och reflekterande samhällen

Den 15 oktober välkomnar VINNOVA dig till ett Horisont 2020 informationsmöte om Inkluderande, innovativa och reflekterande samhällen.

Horisont 2020 är världens största forsknings- och innovationsprogram med en budget på nära 80 miljarder euro under perioden 2014-2020. Programmet fokuserar på att förvandla vetenskapliga genombrott till innovativa produkter och tjänster som kan leda till nya affärsmöjligheter, jobb och som kan förbättra människors liv.

Temat ”Inkluderande, innovativa och reflekterande samhällen” omfattar forskning och innovation som syftar till att bemöta utmaningar kring ökande ojämlikheter, stigande arbetslöshet, fattigdom, den ekonomiska och finansiella krisen. Utlysningarna är inriktade på att bl.a. främja tillgång till utbildning och sysselsättning, motverka social utslagning, främja europeiskt kulturarv och stärka Europas globala kontext. För att lösa dessa samhällsutmaningar behövs en aktiv medverkan från många olika aktörer i samhället, universitet och högskolor, näringsliv, forskningsinstitut, offentlig sektor och civila samhället.

På informationsmötet får du en övergripande bild av innehållet i utlysningarna för 2016-2017, vilka möjligheter det finns för deltagande samt framgångsfaktorer och rekommendationer. Medverkar gör: Anna Halldén, Nationell kontaktperson (NCP), Eva Stensköld, svensk ledamot i Programkommittén och representanter från tidigare projekt.

Mötet vänder sig till dig som aktivt söker forskningsfinansiering eller arbetar med stöd och rådgivning kring forskningsfinansiering.

Mötet kommer att hållas på svenska och webbsänds via www.vinnova.se.

Preliminärt program

13.00 Välkommen och inledning
Jonny Ivarsson Paulsson, moderator, VINNOVA
  Policy bakgrund och politiska prioriteringar
Eva Stensköld, svensk ledamot i Programkommittén, Utbildningsdepartementet
  Information om kommande utlysningar och vad som är bra att tänka på inför en ansökan
Anna Halldén, NCP, VINNOVA
  Framgångsfaktorer och rekommendationer 
Projektexempel m.m. (tbd)
15.30 Frågor och diskussioner
16.00 Kaffe

 

 

Praktisk information

När Den 15 oktober, kl. 13.00-16.00 (registrering från kl. 12.30)
Var Lokal Nobel, VINNOVA, Mäster Samuelsgatan 56, Stockholm (hitta hit
Hur Sista anmälningsdag är den 8 oktober 
Info Anna Halldén, VINNOVA. Administrativa frågor, Ida Hallengren, VINNOVA 

 

 

 

 

 


VINNOVA 101 58 Stockholm • Tel: 08-473 30 00 • E-post: utskick@vinnova.sewww.vinnova.se