Klicka här för att visa meddelandet i webbläsaren

 

 

 

  

 

Horisont 2020 informationsmöten

Säkra samhällen – att skydda EU:s och dess invånares frihet och säkerhet

Den 5 november välkomnar VINNOVA dig till ett Horisont 2020 informationsmöte om Säkra samhällen – att skydda EU:s och dess invånares frihet och säkerhet.

Horisont 2020 är världens största forsknings- och innovationsprogram med en budget på nära 80 miljarder euro under perioden 2014-2020. Programmet fokuserar på att förvandla vetenskapliga genombrott till innovativa produkter och tjänster som kan leda till nya affärsmöjligheter, jobb och som kan förbättra människors liv.

Temat ”Säkra samhällen” omfattar utmaningar kring att bekämpa brottslighet och terrorism, skydda samhällen från naturkatastrofer och katastrofer orsakade av människor, försvara sig mot cyberattacker och bekämpa olaglig handel med människor, narkotika och förfalskade varor. Syftet med temat är att stödja forskning och innovation som kan bidra till att öka förmågan att förutse, förebygga och hantera dessa hot. 

Satsningar bör också integrera krav från olika slutanvändare; medborgare, företag, det civila samhällets organisationer och myndigheter, civilskydd, brottsbekämpning och gränsbevakning för att ta hänsyn till utvecklingen av säkerhetshot, integritetsskydd och andra nödvändiga samhälleliga aspekter.

På den informationsmötet får du en övergripande bild av innehållet i utlysningarna under 2016-2017 och vilka möjligheter det finns för deltagande. På mötet får du också ta del av framgångsfaktorer och rekommendationer. Medverkar gör: Anna Halldén, Nationell kontaktperson (NCP), Johan Lindberg, expert samt representanter från projekt inom säkerhetsforskning.

Mötet kommer att hållas på svenska och webbsänds på www.vinnova.se. Vänligen notera att du inte behöver anmäla dig för att följa mötet på nätet.

Preliminärt program

13.00 Välkommen och Inledning 
Anna Halldén, NCP, VINNOVA
  Information om kommande utlysningarna och möjligheter till deltagande 
Johan Lindberg, expert, VINNOVA
Anna Halldén, NCP, VINNOVA
  Framgångsfaktorer och rekommendationer 
Projektexempel m.m. (tbd) 
15.30 Frågor och diskussioner
16.00 Kaffe

 

 

Praktisk information

När Den 5 november, kl. 13.00-16.00 (registrering från kl. 12.30)
Var Lokal Nobel, VINNOVA, Mäster Samuelsgatan 56, Stockholm (hitta hit)
Hur Sista anmälningsdag är den 29 oktober
Info Anna Halldén, VINNOVA. Administrativa frågor, Ida Hallengren, VINNOVA

 

 

 

 

 


VINNOVA 101 58 Stockholm • Tel: 08-473 30 00 • E-post: vinnova@vinnova.sewww.vinnova.se