Klicka här för att visa meddelandet i webbläsaren

 

 

 

                  

 

  

 

Välkommen på konferens

Hur kan samverkan bidra till att skapa utveckling och stärka kvaliteten inom utbildning?

VINNOVA, Malmö högskola, Linköpings universitet och Umeå universitet hälsar välkommen till en konferens där vi gemensamt lyfter utmaningar och utbyter erfarenheter kring denna frågeställning. 

Konferensen arrangeras som en del av VINNOVAs uppdrag att stödja lärosätenas strategiska arbete när det gäller samverkan. Denna gång arrangeras konferensen tillsammans med projektledningen för projektet "Samverkanssäkrade utbildningsprogram" som är finansierat inom satsningen.

Samtliga projekt inom VINNOVAs program Utveckling av kunskapstriangeln bjuds in till erfarenhetsutbyte och diskussion.

Konferensen arrangeras i första hand för projekten och dess styrgrupper men är också öppen för andra som är intresserade av att diskutera dessa frågor.

Förmedla gärna inbjudan till intresserade i din organisation!

Välkommen!

Program 7 april

11.30 Registrering och lunch
13.00 Välkommen
Cecilia Christersson, prorektor Malmö högskola
Maria Landgren, Senior Program Manager Vinnova
Agneta Marell, vicerektor samverkan och innovation Umeå universitet
Peter Värbrand, vicerektor för samverkan Linköpings universitet
  Samverkan i högre utbildning – ett nordiskt perspektiv
Agnete Vabø, Research Professor, Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning
  Arbetslivsperspektivet i det kommande kvalitetssäkringssystemet. En lägesbeskrivning från UKÄ. 
Viveka Persson, enhetschef, Universitetskanslersämbetet
Robert Östberg, utredare, Universitetskanslersämbetet
14.30 Kaffe
15.00 Presentation av resultat, erfarenheter och utmaningar från Vinnova-projekten
 

Paneldiskussion om hur samverkan kan integreras i högre utbildning för ökad kvalitet
Agnete Vabø, Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning
Lars Bengtsson, professor, Lunds universitet
Viveka Persson, Universitetskanslersämbetet
Moderator: Sylvia Schwaag Serger, Vinnova

  Sammanfattning av dagen och introduktion till Workshops dag 2
16.45 Programmet avslutas
18.00 Kvällsaktivitet
Boule och middag på Boulebar, Drottningtorget 8 (hitta hit)
Gemensam promenad från hotell Scandic Kramer och Comfort Hotel Malmö kl 17.45
   
  Program 8 april
08.30 Välkommen! 
  Introduktion till Workshops för erfarenhetsutbyte mellan projekten
Samtalsledarna presenterar dagens upplägg och deltagarna delas upp i mindre workshopsgrupper utifrån valbara teman.
  WORKSHOP
Erfarenhetsutbyte och rekommendationer för framtiden
Pass 1: Presentationer av projektens erfarenheter, lärdomar och resultat samt diskussion om hur lärosätenas strategiska arbete med samverkan bidrar till kvalitet i utbildning.
Pass 2: Vad behöver göras för att säkra kvalitet i samverkan? Vad kan våra lärosäten göra?Vilka är medskicken till FoU-politiken och myndigheter som Vinnova och UKÄ?
12.00 Gemensam avslutande diskussion om vägen framåt
12.30 Lunch för er som kan stanna kvar

 

 

Praktisk information

 Var Malmö högskola, Niagara, Nordenskiöldsgatan 1 (hitta hit)
 När 7-8 april 2016, lunch till lunch
 Hur Anmäl dig senast 24 mars 2016. Konferensen är kostnadsfri men en no-show avgift på 1 000 kronor tas ut om du inte anmäler frånvaro senast den 4 april.

 

 

Mer information

Anna-Karin Alm
Malmö högskola
040-665 7066

Mårten Berg
VINNOVA
08-473 3197

 

 

 

 

 


VINNOVA 101 58 Stockholm • Tel: 08-473 30 00 • E-post: vinnova@vinnova.se • På webben: www.vinnova.se